Vi kan ta hand om hela eller delar av kundservicen, support, ordermottagning etc.

Du som uppdragsgivare vidarekopplar din telefonitrafik till vår växel. Därefter hanterar vi samtalen som om vi skulle sitta i era lokaler. Du som uppdragsgivare får statistik på besvarade samtal, kötider etc.
Vi kan jobba direkt i era system genom uppkoppling via internet.

Det finns ett antal fördelar med att outsourca kundservicen till oss.
Jämfört med en egen kundservice i egna lokaler så får man hos oss en kostnad som istället följer trafikvolymen.
Ni kan alltså göra en fast kostnad till en rörlig kostnad.
Vidare så kan vi genom stordriftsfördelar på ett effektivt sätt hantera variationer i samtalsvolymer, som annars lätt skulle kunna generera dåliga servicenivåer och långa kötider.

Kompetent och välutbildad personal är något som vi garanterar

Kontakta oss på

0550-791100 eller info@pec.se för mer information